Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

Cobra Computer Kft. minden ajánlati és megrendelés visszaigazolási dokumentációja az alábbiakban lefektetett feltételekre hivatkozik azzal, hogy megrendelés esetén üzleti partnerei elfogadják. Ezáltal partnerei számára a teljesített szállításokra és szolgáltatásokra, valamint a partnerek számlafizetéssel kapcsolatos magatartására, mint szerződéses kötelezettség érvényes.

Szállítási és fizetési megállapodás

Cobra Computer Kft. (a továbbiakban, mint Szállító) ellentétes megállapodás hiányában, az alábbiakban részletezett szállítási és fizetési feltételekkel köt üzleti megállapodást, melyet üzleti partnerei Cobra Computer Kft. által adott ajánlat elfogadása, illetve Cobra Computer Kft-nek leadott megrendelés esetén szerződésként elfogadnak.

A szállítási és fizetési feltételek jellege: kereskedelmi szállítási szerződés, mely a megrendelt áru, szolgáltatás leszállításával teljesítettnek tekintendő, és Szállító jogosult a termék ellenértékének megfelelő számlát Vevőnek benyújtani.


Vevő tudomásul veszi, hogy

1.) Az általa megjelölt termék esetén Szállító nem vállalja, hogy a termék mindenben kielégíti a Vevő igényeit.

2.) Szállító által javasolt termék esetén Szállító a termék csak azon szolgáltatásainak teljesítésére vállal felelősséget, mely elvárásokról Vevő előre tájékoztatta.

3.) Névre szóló licenc-köteles termék megrendelése esetén, a megrendeléstől nem állhat el. Licence leszállítása, a díjbekérő alapján kifizetett díj ellenében, a megrendelésben megadott e-mailcímre történő megküldésével történik.

4.) Nem raktárról történő szállítás esetén – amennyiben előleget nem fizetett – a megrendeléstől 20%-os előleg utólagos megfizetése mellett állhat el.

5.) A szállítás teljesítése és a számla átvétele után, annak kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti.

6.) Vevő a számlával, illetve jelen feltételekkel kapcsolatos bárminemű kifogást csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve, ha a számla kézhezvétele ezután történt, további, a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül tehet írásban. (Számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével.)

7.) Számlával kapcsolatban reklamáció nem tehető, illetve annak kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben:

 • A számla formai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak, és érték szempontjából megfelel az előzetes megállapodásnak. (Szövegezési pontatlanság utólag, egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozattal módosítható, így ezen a címen számlakifogást Vevő nem tehet.)
 • A felmerült kifogás garanciális kötelezettség keretében kijavítható.

8.) A számla kiegyenlítéséig a szállított áru Szállító tulajdonát képezi, Vevő – büntetőjogi felelőssége mellett – nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg.

9.) A szállított árut a számla fizetési határidejének lejárta után, Szállító saját döntése alapján

 • visszaszállíthatja,
 • a fizetési határidő és a visszaszállítás közötti időszakra az alábbi tételeket számíthatja fel Vevő felé:

a.) az áru értékének egyszeri 10%-át, értékcsökkenés címen,

b.) az áru értékének napi 1/365-öd részét, bérleti díj címen,

c.) a szállítással és a visszaszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költségét (kiszállítás, installálás stb.).

10.) Késedelmes fizetés esetén – a késedelmi időszakra – Szállító a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot számíthat fel.

11.) A leszámlázott áru, szolgáltatás listaárából bármilyen jogcímen adott engedmény (kedvezmény) csak a számla határidőre történő kiegyenlítése esetén visszavonhatatlan. Késedelmes fizetés esetén az engedmény (kedvezmény) utólag felszámolásra (leszámlázásra) kerül Vevő felé.

12.) Nagymértékű, vagy rendszeres késedelmes fizetés esetén Szállító megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes fizetési módhoz kötheti.
Lejárt fizetési határidejű kiegyenlítetlen számla esetén szolgáltatás mindenkor csak készpénzben vehető igénybe. Amennyiben – ilyen esetben – a szolgáltatás megkezdésekor a készpénzes fizetés a partner részéről nem biztosított, Szállító a szolgáltatást megtagadhatja, ugyanakkor jogosult a kiszállási költség és 1 óra munkadíj leszámlázására.

Szolgáltatási szabályzat

A Cobra Computer Kft. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Cobra programok felhasználói számára:

Ingyenes szolgáltatások:
Alkalmanként 10 perces telefonos segítség a vásárlás évében, és terméktámogatással rendelkezőknek.

Térítéses helyszíni szolgáltatások:

 • oktatás, szervezett kezelői tanfolyamok,
 • felhasználói hibák elhárítása,
 • konzultáció.


Térítéses szolgáltatások Cobra Computer telephelyén:

 • hibaelemzés,
 • konzultáció.

Szolgáltatási szabályzat,

amely a szolgáltatások igénybevételének módját, feltételeit és díjkötelezettségét szabályozza.

1.) Az ügyviteli, vállalatirányítási rendszerhez programcsomaghoz nyújtott bármilyen jellegű szolgáltatást csak a Cobra Computer ügyfélszolgálatán történt előzetes (telefonos) egyeztetés alapján lehet igénybe venni. Az ettől eltérő módon igénybe vett szolgáltatásokért a Cobra Computer semmilyen felelősséget nem vállal.

2.) Szolgáltatási igény bejelentésétől számított 5 munkanapon belül (kivéve a csúcsidőszaknak számító december 1 – január 31. közötti időszakot) Cobra Computer szakembert bocsát a felhasználó rendelkezésére. A megrendelő név szerint is kérheti a szolgáltatót, ebben az esetben azonban a Cobra Computer nem garantálhatja a 5 munkanapon belüli kiküldését.

3.) Az elvégzett munka minden esetben munkalapon kerül rögzítésre, ellenértéke a konzultáció végeztével a helyszínen készpénzben vagy 8 napos átutalásos számla ellenében fizetendő.

4.) A helyszíni szolgáltatás minden esetben díjköteles, mivel

 • A helyszíni szolgáltatás minden esetben munkatársainkkal, mint konzulensekkel történő konzultáció kerül értelmezésre, azaz akkor is díjköteles, ha a konzultáció (szolgáltatás) eredménytelennek (a felmerült probléma megoldhatatlannak) bizonyul!
 • Licence feltételekből következően sem adatsérülésre, sem más szállító által szállított és installált hardveren és operációs rendszeren történő hibátlan működésre nem vállalunk felelősséget, programhibára pedig a licence feltételekben leírt módon. Ebből következően bármilyen programhiba, verziócsere, adatsérülés miatti helyszíni szolgáltatás igénybevétele szintén díjköteles!

5.) A helyszíni szolgáltatás keretében elvégzett tényleges munkavégzésre (amennyiben az eredménytelenség a munkavégzés hibájából adódott) garanciát vállalunk. Egyedül ezen hibás munkavégzés kijavítása – mint garanciában elvégzett munka – díjmentes helyszíni szolgáltatás.

6.) Fentiek alapján a helyszíni szolgáltatás díjkötelezettsége nem képezheti vita tárgyát, és díjtartozás esetén – annak rendezéséig – további szolgáltatás nem vehető igénybe!

Forró-drót szolgáltatási szabályzat

 • Szolgáltató telefonos segítőszolgálatot (“Forró-drót”) biztosít termékei felhasználóinak.
 • A szolgáltatás díjtalan a termék vásárlóinak a vásárlás évében, illetve azoknak a felhasználóknak, akik az adott termékre vonatkozóan rendelkeznek a tárgyévre terméktámogatással.
 • A segítőszolgálat kizárólag a termékek kezelésével, használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására szolgál, és nem feladata általános számítástechnikai kérdésekhez, illetve más programok használatával kapcsolatos kérdésekhez segítséget adni.
 • A telefonos segítőszolgálat munkanapokon 8.30 és 17.00 óra között vehető igénybe.
 • Szolgáltató a legjobb tudása szerint segít a jelzett problémák megoldásában, de a szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy nem minden számítástechnikai és kezelési probléma oldható meg telefonon, illetve írásban. Ilyen esetben Szolgáltató – üzleti tarifái mellett – kész helyszíni segítséget nyújtani Felhasználónak.
 • Tíz percet meghaladó időigényű segítség nem minősül telefonos segítségnek, ezért telefonon nem nyújtható!
 • Időigénytől függetlenül nem tartoznak a telefonos segítőszolgálatot keretébe az alábbi feladatok:
  • számítógép, vagy program konfigurálása;
  • adatbázismentés, vagy javítás;
  • adatelemzés;
  • évnyitási feladatok;
  • mélyebb beavatkozást igénylő programbeállítások;
  • oktatás, betanítás.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatbázis elemzésre a Cobra Computer Kft-hez kerülő, a felhasználók számviteli, pénzügyi stb. adatait tartalmazó adatbázisok adattartalmával kapcsolatban a Cobra Computer Kft. az alábbi nyilatkozat szerinti magatartáshoz tartja magát.

Nyilatkozat

Alulírott Cobra Computer Kft. nyilatkozunk, hogy az általunk forgalmazott CobraConto programok által kezelt és tárolt, adatbázis sérülés (vagy egyéb okból) a Cobra Computer Kft-hez kerülő felhasználói adatokat az alábbiak szerint kezeljük:

 • Adatokat ftp szerverén keresztül (egyedileg adott név és jelszó segítségével), vagy mobil adathordozón (CD, pendrive stb.) veszünk át.
 • Az adatbázis érdektelensége (sikeres javítás, illetve elemzés elvégzése) után az adatokat 24 órán belül megsemmisítjük:

(1) újraírható adathordozó (ftp, pendrive stb.) logikai törléssel

(2) újraírhatatlan adathordozó (CD) esetén fizikai megsemmisítéssel.

 • Az adatbázis műveletek (javítás, elemzés) során tudomásunkra jutott, az adatbázisban tárolt számszerű adatokat:

(1) titkosan kezeljük: harmadik személy tudomására nem hozzuk

(2) saját üzleti tevékenységünk folyamán nem használjuk fel.

 

Budapest, 2016.02.12.

Bokorné Herczegh Marianna sk. ügyvezető igazgató
Adószám: 12103519-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-468624

Tartalomjegyzék

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue