Licencfeltételek

Cobra Computer Kft. saját fejlesztésű programjait az alábbi licencfeltételek mellett forgalmazza.

Felhasználási (licenc) feltételek

Futtatási jogosultság

Felhasználó a felhasználási (futtatási) jogosultságot a jelen feltételek elfogadásával és – üzleti célú felhasználását – a kiszámlázott licencdíj kifizetésével szerzi meg.

Dokumentáció

Cobra Computer Kft. a termék átadásával egyidejűleg a programcsomag írásos kezelési útmutatóját a termék honlapján Felhasználó rendelkezésére bocsátja, egyben felhatalmazza Felhasználót – saját célra – korlátlan számban történő kinyomtatására (sokszorosítására).

Korlátozott garancia

Cobra Computer Kft. a programcsomagra a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garanciát (Limited Warranty) biztosítja, melynek feltételei a következők:

 • Az esetleges programhibák kijavítására Cobra Computer Kft. folyamatos jótállást vállal; az új verziók megjelenése után azonban csak az új változatokra. (A hibabejelentés írásban történik, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással.)
 • Amennyiben a felhasználó által bejelentett hiba nem minősül jótállásos hibának, felhasználó köteles a hibaelemzésért térítést fizetni Cobra Computer Kft-nek.
 • Programjavításra csak Cobra Computer Kft. telephelyén van lehetőség! (A szükséges programfejlesztési eszközök és munkatársak csak Cobra Computer Kft. telephelyén állnak rendelkezésre.)

   

Cobra Computer Kft.

 • garantálja, hogy a program legalább a leírásában ismertetett funkciókat teljesíti,
 • nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy elvesztéséért, mivel ez nem programozási hiba eredménye, hanem egy számítógépes rendszer adott pillanatban fennálló belső működési bizonytalanságának következménye,
 • nem vállal felelősséget bármilyen kárért (ideértve, de ezzel egyebeket nem kizárva, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Cobra Computer Kft-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről,
 • nem garantálhatja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit,
 • nem garantálhatja, hogy a szoftver a felhasználó által kiválasztott tetszőleges hardver/operációs rendszer-konfiguráción működik,
 • nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért sem, melyek a felhasználással kapcsolatban a felhasználót érik.

   

Felhasználási szolgáltatás

Cobra Computer Kft. vállalja, hogy a programcsomag használatához felhasználó számára a termék piaci kifutása után még legalább 2 évig a felhasználást segítő szolgáltatásokat nyújt, külön térítésért. (A szolgáltatási rendszer aktuális működési rendszeréről Cobra Computer Kft. folyamatosan tájékoztatja felhasználót.)

 

Új verzió elérhetősége

Cobra Computer Kft. külön értesítést küld a felhasználók számára. Internetes honlapján keresztül letölthető, Cobra Computer Kft. aktuális szolgáltatási tarifái alapján, külön térítésért helyszíni installálásukat is vállalja.

Felhasználási korlátok, a szerzői jog védelme

 • Cobra Computer Kft. sorszámmal és felhasználó-azonosítóval (regisztrációval) ellátott szoftvert ad át felhasználónak. Az azonosítók segítségével a szoftver használatának jogosultsága egyértelműen megállapítható. Figyelem! Cobra Computer Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a program vásárlásakor adott regisztráció a számla kiegyenlítéséig, mint ideiglenes regisztráció szolgál. A fizetési határidő lejárta után a program használata illegális szoftverhasználatnak (a szerzői jogok megsértésének) minősül, melyért felhasználót anyagi és büntetőjogi felelősség terheli!
 • A szoftver használatának jogosultsága a megvásárláskor érvényes első, fő verziószám (vagy annál kisebb) verziók futtatására terjed ki. Későbbi verziókra az un. éves programkövetési díj / termék frissítési díj megfizetése mellett jogosult. Ennek megtagadása esetén a későbbiekben új verzióhoz csak a licenc újbóli megvásárlásával juthat hozzá vagy visszamenőlegesen megfizeti a programkövetési/termékfrissítési díjakat az elmaradt évekre.
 • Felhasználó (licenctulajdonos) köteles a szoftverhez fűződő szerzői jogok védelmére és a licencszerződésben vállalt felhasználási feltételek ellenőrizhetősége miatt azon cégek adószámát megadni, akik számára a szoftvert használja. A kiadott szoftverlicenc ezen adószámokat tartalmazni fogja, mint külső felhasználók. A szoftver, ha külső licenccel futtatják, figyeli a szoftverlicencbe feltüntetett adószám meglét. Felhasználó vállalja, hogy a Cobra Computer Kft-től vásárolt elektronikus licencet (vagy az elektronikus licenc másolatát) más felhasználónak nem engedi át, és e korlátra dolgozóinak figyelmét felhívja. 
 • A szoftvernek a jogosult szervezeten (vállalkozáson, intézményen stb.) kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül –ez alól csak egyedi szerződések megkötésével tehető kivétel (pl. ügyviteli rendszer használatánál) -, s ezért a sorszámozott példányt átvevő felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyetemlegesen anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a jogosulatlan felhasználás bebizonyosodik, felhasználó köteles megtéríteni a Cobra Computer Kft-t ért károkat és azonnali hatályú szerződésbontást von maga után. 
 • DEMO módban a programcsomag üzleti célú felhasználása (tényleges alkalmazása a vállalkozás ügyviteli feladatainak megoldására) nem megengedett! A használat illegális szoftverhasználatnak minősül, melyért felhasználót anyagi és büntetőjogi felelősség terheli! A programrendszer csak jelen licencfeltételek elfogadása esetén futtatható!

Felhasználói jogosultságok

Licenckorlátok:

a mindenkori licenckorlátot (kategória, modul, munkahelyek száma stb.) a programhoz adott licencfájl tartalmazza (mely a program Névjegy menüpontjában tekinthető meg).

Egyéb feltételek:

 • A program megvásárlásával Felhasználó nem a szoftver tulajdonjogához jut hozzá, hanem felhasználási jogot szerez (meghatározott számú számítógépeken való futtatásra vagy konkurens felhasználásra).
 • A felhasználási jog harmadik személyre sem ideiglenesen, sem véglegesen nem ruházható át, azaz a Felhasználó a szoftvert nem adhatja el, nem adhatja bérbe és kölcsön (ingyenesen sem) a szerzői jog birtokosának hozzájárulása nélkül.
 • A szoftvernek a felhasználásra jogosult szervezeten kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül, s ezért a sorszámozott példányt átvevő felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyaránt anyagi felelősséggel tartozik.
 • A szoftverre vonatkozó minden egyéb jog a program forgalmazóját és szerzőjét illeti meg, beleértve a programcsomag értékesítési feltételeinek és szolgáltatási rendszerének megváltoztatását is.
 • A szerző fenntartja a jogot a program funkcionalitásának bővítésére, és dokumentációjának megváltoztatására (akár meglévő mellékfunkcióinak elhagyására is).
 • Felhasználó ingyenesen jogosult a program vásárlását követő egy évben elkészülő új verzióira.
 • A Felhasználó a szoftver újabb évi verziójának futtatására ún. terméktámogatási vagy programfrissítési díj megfizetése után jogosult.

Tartalomjegyzék

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue